EIFFEL OPTIC E-SHOP VÝPRODEJ Pro ženy Pro muže

Kniha: Angličtina pro mírně a středně pokročilé

Publikováno od Marcela Matalová

 nabízí a doporučuje:

Kniha: Angličtina pro mírně a středně pokročilé

Autor: Kollmannová Ludmila

Nakladatelství: LEDA

Učebnice, která navazuje na osvědčenou publikaci Angličtina (nejen) pro samouky, je zaměřena na nácvik tří základních dovedností – porozumění textu, poslech s porozuměním a řízený nácvik ústního projevu na takové úrovni, která uživatelům po zvládnutí učiva zaručí dosažení stupně pokročilosti B2 podle doporučení Rady Evropy.

Součástí učebnice je klíč ke cvičením, anglicko-český slovníček a slovníček anglické gramatické terminologie. Ke kontrole úspěšnosti poslouží závěrečný test. Do učebnice jsou vložena 2 CD s audionahrávkami úvodních textů, poslechových cvičení a cvičení z oddílu Oral Practice.

Učebnice je určena nejen samoukům, ale je i studujícím jazykových škol a nejrůznějších kursů angličtiny.

Tuto knihu zakoupíte v našem e-shopu Eiffel Optic: ZDE