EIFFEL OPTIC E-SHOP VÝPRODEJ Pro ženy Pro muže

Feminismus

Publikováno od Karolína Arnoštová

Feminismus je boj za rovnoprávnost žen a mužů.

Přesto, že feminismus, jako název, je velmi mladý, jeho kořeny sahají o mnoho let zpátky. Dříve byl feminismus označován ženské hnutí. Některá hnutí byla umírněná a prosazovala základní lidská práva pro ženy a jiná byla velmi radikální a popírala jakékoliv rozdíly mezi pohlavím a členky měly vyloženě nepřátelský postoj k mužům.

O co feministky usilují

Bojují proti násilí na ženách v partnerství, sexuálnímu obtěžování, diskriminaci pohlaví a útlaku žen. V základu prosazují právo na děti, mateřství, rovné platové podmínky a rovný přístup.

Z historie

První vlna feminismu přišla v 19. století a kritizovala nerovnost pohlaví a bojovala za základní lidská práva pro ženy, což mělo být zakotveno v legislativě.

Druhá vlna se objevila mezi lety 60-80 ve 20. století a opět bojovala s nerovností. Tento boj oficiálně vyhrály, ovšem ne zcela.

Třetí vlna přišla o 10 let později a rozvětvuje feminismus do mnoha dalších směrů.