EIFFEL OPTIC E-SHOP VÝPRODEJ Pro ženy Pro muže

Hoří! Co když jde o planý poplach?

Publikováno od Marcela Matalová

Od 1. 9. 2013 vešel v účinnost zákon č. 160/2013 Sb. o spolufinancování bezpečnostního systému. Tento zákon upravuje dva procesy spolufinancování:

  1. Úhrada za zásah jednotky požární ochrany při dopravních nehodách
  2.  -II-  při úmyslně vyvolaných negativních jednáních

V případě planého poplachu musí hasičský sbor prokázat, že se jednalo o úmyslné jednání osoby negativního charakteru. Předpokládá se splnění třech podmínek:

  1. Úmysl, a to ještě úmylsné jednání negativního charakteru.
  2. Vydání rozhodnutí nebo rozsudku v dané věci příslušným orgánem (správní org. nebo soud).
  3. Výjezd příslušné jednotky požární ochrany.

Při zhodnocení všech uvedených podmínek musí nastat určitá protiprávnost. Poté osoba, které se tento úmysl prokáže má povinnost uhradit finanční náklady spojené s výjezdem hasičské jednotky.