EIFFEL OPTIC E-SHOP VÝPRODEJ Pro ženy Pro muže

Jak poznat, jestli se jedná o domácí násilí

Publikováno od Karolína Arnoštová

Věděli jste, že domácí násilí nemusí být jen fyzické, ale že blízké osoby v soukromí mohou vyvíjet i psychické nebo sexuální násilí?

Jak rozpoznat, jestli se jedná o domácí násilí

Útek na druhou osobu je opakovaný a dlouhodobý. Mnohdy se může jednat o jeho začátek, a to se dá jen málokdy rozpoznat.

Urážky se stupňují a přecházejí do ponižování, a potom dokonce až k fyzickým útokům.

Jasné rozdělení rolí: osoba ohrožená a násilná, a tyto role se nestřídají.

Násilí neprobíhá na veřejnosti, ale zpravidla za zavřenými dveřmi.

Druhy domácího násilí

Psychické

Psychické násilí se projevuje zastrašováním výhružnými gesty nebo i zlými pohledy. Násilník svoji oběť přehnaně kontroluje, kam jde, s kým tam jde a kdy přesně se vrátí. Surové jednání se vyznačuje také kritizováním, ponižováním, nadávkami, zesměšňováním, ale také vyhrožováním, vyvoláváním pocitu vině, vydíráním sebevraždou nebo přes děti.

Fyzické

Většina lidí si pod slovem násilí představí pouze fyzické násilí, které zahrnuje facky, rány pěstí, kopání, rdoušení, tahání za vlasy, bití různými předměty apod.

Sociální a ekonomické

Jedná se o nejméně známé násilí, ale i sociální a ekonomické teror je násilí. Jde o izolaci od příbuzných a přátel, zákaz telefonovat nebo se dívat na televizi a zamezení přístupu k financím i vlastním.

Sexuální

Kde najít pomoc:

Bílý kruh bezpečí, z.s.

U Trojice 1042/2

150 00 Praha 5

Tel: 257 317 110 – nepřetržitě

e-mail: centrála.praha@bkb.cz

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí: 116 006 – zdarma a nonstop