EIFFEL OPTIC E-SHOP VÝPRODEJ Pro ženy Pro muže

Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky

Publikováno od Štěpánka Koutníková

Jméno doc. PhDr. Jaroslava Vetešky, Ph.D., MBA je v oblasti vzdělávání dospělých a probace a mediace pojmem. Jako vysokoškolský učitel učí na několika vysokých školách, angažuje se v oblasti celoživotního vzdělávání dospělýchvčetně seniorů, a jeho managementu. Věnuje se také vědecko-výzkumné a publikační činnosti.

Významně se zaměřuje na problematiku probace a mediace a pořádání kurzů, které se zaměřují na přípravu pracovníků pracujících v této oblasti. Za povšimnutí stojí jeho samostatné a ve spolupráci s dalšími významnými odborníky vydané tituly:

Kompetence ve vzdělávání (2008),

Vzdělávání a rozvoj podle kompetencí (2008),

Kompetence ve vzdělávání dospělých (2010),

K aktuálním otázkám vyjednávání, mediace, rozhodčího řízení a tzv. práva spolupráce (2010),

Aktuální otázky vzdělávání dospělých (2011),

Andragogický slovník (2012),

Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky (2015),

Gerontagogika (2016),

Přehled andragogiky (2016).

Patříte-li k zájemcům o problematiku mimosoudního řešení konfliktů, nebo se chystáte na profesní dráhu v této oblasti, nepochybně byste se měli s publikací Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky důkladně seznámit.

Pro neznalé je výrazem andragogika míněno vzdělávání dospělých, v tomto případě v kontextu společenském, mediace je proces řešení konfliktů prostřednictví nestranného mediátora a probace je cílený dohled na prevenci kriminality. Hraničně se tematika týká více vědních oborů, proto nabízí pohled v širších souvislostech.

Učebnici Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky vydalo nakladatelství Wolters Kluwer v roce 2015. Najdete ji mezi učebnicemi, nyní za sníženou cenu.