EIFFEL OPTIC E-SHOP VÝPRODEJ Pro ženy Pro muže

Šťastné děti, šťastní rodiče

Publikováno od Karolína Arnoštová

Mnoho rodičů způsobuje svým dětem celoživotní trauma nebo problémy tím, že je učí mít negativní vztah k sobě samým.

V knize, která je prakticky, a navíc i humorně podána, najdete pomoc při komunikaci s dětmi od nejútlejšího věku až po dospívání.

Jsou zde probrána důležitá témata:

Pozitivní a asertivní výchova

Význam širší rodiny a dalších vztahů pro rozvoj dítěte

Pomoc dětí s domácími pracemi

Jak pomoci dětem vyrovnat se s nepříjemnými zážitky

Jak pomoci dětem lépe se vyjadřovat

Jak reagovat na dětský vzdor

Například se v knize rozebírá určitý vzdor vůči rodiči, který se třeba jen rodič může vykládat jako vzdor. Pokud se dítěte zeptáte, o co to dělá, možná zjistíte, že vám vůbec nevzdoruje, ale snaží se udělat (pro vás třeba zbytečnou) věc, kterou v ten moment považuje za důležitou.

Kniha vás bude povzbuzovat, budete více sami sebou, při tom přísnější, ale zároveň i láskyplnější, pevnější i uvolněnější. Později zjistíte, že jste plynule opustili od starého negativního přístupu k dětem a plně se radujete z nich i ze života.

Knihu koupíte v eshopu zdeknihy.eiffeloptic.cz