EIFFEL OPTIC ESHOPEIFFEL.CZ Pro ženy Pro muže Slevy a akce

Učte se italštinu II.

Publikováno od Marcela Matalová

Come sta? Come sta la sua famiglia? ...netušíte nač se ptám? Nevadí. Zajisté jste však vytušili, že se jedná o italský jazyk. První část článků "Učte se italštinu I." jsem vám představila již v minulém týdnu. Zopakovat si ji můžete - zde.

Dnes se z následujících výrazů a frází dovíte, nač jsem se vás v úvodu ptala.

Come sta?     Jak se máte?

Come sta la sua famiglia?     Jak se daří Vaší rodině?

Bene, grazie.     Děkuji, dobře.

Come si chiama?     Jak se jmenujete?

Mi chiamo ...     Jmenuji se ...

Di dove é?     Odkud jste?  

Di che nazionalitá é?     Jaké jste národnosti?

Sono ...     Jsem ...

- Ceco/a     - Čech/ška

Ha figli?     Máte děti?

Dove lavora?     Co děláte? (Jaké máte zaměstnání?)

Che cosa studia?     Co studujete?

 

Udělejte směle první krok jako samouk a učte se italštinu! Skvělou pomůckou vám bude kniha ITALŠTINA - KONVERZACE A SLOVNÍK.